Regler

1. iRacing.com’s regler og «sporting code» gjelder, med ekstra regler/modifikasjoner definert i dette regelverket.
2. Begreper i reglene forklart:
a. Trening: Fri kjøring på den aktuelle banen i forkant av løpet. Tider blir notert men uten betydning for resultater.
b. Pre-kvalifisering: En åpen kvalifisering som pågår helgen før løpet. Pre-kvalifiseringen åpner natt til lørdag 00:00 og avsluttes natt til Mandag 00:00. Man har da 48 timer på seg til å sette en rundetid.
c. Oppvarming: En 10 minutters sesjon før kvalifiseringen hvor folk kan koble seg til serveren og trene så mye de vil.
d. Kvalifisering: En "lone qualifying", som vil si at man kun ser sin egen bil i kvalifiseringen. Man har 4 runder totalt man kan sette innenfor 15 minutter.
e. Løp: Kjøring mot hverandre hvor rekkefølgen i mål avgjør mesterskapspoeng.
f. Event: Er den samlede betegnelsen for 2c. 2d. og 2e.
g. Admin: Det tildeles administrative roller under rundene, de vil betjene servertjeneste kommandoer for Race-Control. Disse rollene blir hovedsakelig betjent av ledelsen.
h. Server: Der du logger på for å kjøre hos iRacing. Vi leier en "server plass" fra iRacing under vår liga for alle løp og treninger. For å kunne bli med i våre sesjoner må du se her. (Gitt at du er medlem av ligaen)
i. Incident limit: iRacing definerer en incident som enhver gang du forlater banen, har kontakt med barrierer eller andre faste gjenstander, eller har kontakt med andre biler. Incident limit er antall incidents poeng som kreves før man automatisk blir disket på iRacing. De forsjellige incidentene vektlegges slik:

Lett kontakt med en annen fører = 0x.
Utenfor banen (med mer enn halvparten av bilen) = 1x.
Snurring = 2x.
Kollisjon med barriere eller annet objekt = 2x.
Kontakt med en konkurrent = 4x.
3. Event format
a. Pre-kvalifiseringen foregår på flere servere. Resultater/tider blir oppdatert på simracinggp.no. De som har satt de 15 raskeste rundetidene på pre-kvalifiseringsserverne totalt i løpet av disse 48 timene er kvalifisert til A-finalen, sammen med de 10. beste i mesterskapssammendraget på daværende tidspunkt og de 5. beste fra B-finalen. De 16. til 45. raskeste er kvalifiert til B-finalen. De 46. til 75. raskeste er kvalifisert til C-finalen osv. Det er da alltid maks 30 deltakere i hver finale. Top 10 i sammendraget kan kjøre pre-kvalifiseringen om de ønsker, men blir automatisk fjernet fra resultatlistene på denne. De er forhåndskvalifisert til A-finalen.
i. For det første løpet hvor ingen enda har tatt poeng i mesterskapet vil ingen være forhåndskvalifisert til løpet. Da vil de 25. raskeste på pre-kval være kvalifisert for A-finalen.
b. Oppvarming, kvalifisering og løp foregår på samme server. Gridden blir automatisk satt ut i fra resultatene fra kvalifiseringen.
c. De 5 beste i B-finalen vil få en plass i A-finalen og får poeng deretter. Førere fra 6. plass og nedover i B-finalen vil få poeng etter plassene 36. til 60. plass. 1. plass til 30. plass i C-finalen vil få poeng fra 61. plass til 90. plass osv.
d. Det er en incident limit på 21.
e. Vær for pre-kval/løpet vil bli annonsert sammen med valg av bane.
f. Dersom en fører er kvalifisert til A-finalen og ikke kan delta, må man gi beskjed til SRGP på Discord senest 1 dag i forveien. Møter man ikke opp uten å ha gitt beskjed i forkant, så får man en advarsel. Skjer det igjen, så får man -5 poeng i mesterskapet.
4. Alle med norsk statsborgerskap er berettiget til å delta.
a. Deltakerne må selv ha datamaskin og utstyr som tilfredsstiller minste spesifikasjons krav til iRacing.com og ellers annet valgfritt utstyr for betjening av simulator programvaren. Deltakerne er selv ansvarlige for å ha et gyldig medlemskap på iRacing under eventen og å tilegne seg/kjøpe for egne midler de biler og baner som kreves for å delta.
b. Deltakere må delta på serien på iRacing. For å gjøre dette må du gå til SimRacing Grand Prix på iRacing og trykke "Apply to this league". Føreren vil bli akseptert som medlem i ligaen etter senest noen få dager, før neste event starter. Deltok du i 2018 skal du allerede være med i ligaen og trenger ikke å gjøre dette på nytt.
5. Datoer og klokkeslett for alle eventer blir tilgjengelig på simracinggp.no.
a. Alle eventer blir holdt (hostet) under League (les: 4.b) på iRacing.com sin servertjeneste (de vil finnes under League sessions). Race-Control blir dermed styrt av denne servertjenesten. Det vil også være administratorer under løpene som kan overstyre/tilføye reglene satt av servertjenesten.
i. Tiden under kvalifisering og løp ansees som selve konkurransen hvor chatting (både voice + text) ikke er tillatt. Blir man protestert på å chatte får man ved første gang en advarsel. Dersom man blir protestert på å chatte igjen, vil man bli idømt en 5 sekunder straff for hver gang/linje det chattes. Advarselen varer ut sesongen.
ii. Dersom en fører mottar blått flagg må føreren slippe den raskere føreren bak forbi ved første mulighet. Dersom føreren unødvendig hindrer føreren bak eller bruker for lang tid til å slippe føreren forbi kan det resultere i en 5 sekunders tidsstraff.
iii. Hvis en deltaker mister internettforbindelsen under løp, vil dette bli ansett som teknisk feil. Deltaker kan koble til sesjonen på nytt så langt servertjenesten iRacing.com tillater det. Deltaker vil da starte fra pit-lane en tid bak der han/hun forlot løpet.
iv. Dersom en fører kjører utenfor banen (off-track, 1x) og passerer en bil da, innen eller i den påfølgende svingen vil føreren bli straffet med en 5-sekunders straff.
b. Foreløpige resultater kan sees direkte etter endt runde i SimRacing Grand Prix serien på iRacing sammen med sammenlagt resultater. De endelige resultatene vil legges ut på simracinggp.no kort tid etter løpet, og det er kun disse som er offisielle.. Resultatene fra alle finalene vil bli lagt sammen, slik at A-finalen blir lagt inn som posisjon 1-30. B-finalen blir lagt inn som posisjon 31-60. C-finalen blir lagt inn som posisjon 61-90 osv.
6. Premiering av deltakere vil bli annonsert senere.
7. Protester: Ledelsen/Admin vil ikke nødvendigvis kunne fange opp alle hendelser i et hvert løp. Slik at enhver deltaker kan protestere mot påstått tilsiktet usportslig opptreden fra en annen deltaker.

Opptak, beskrivelse og forklaring skal sendes til protest@simracinggp.no med emnet Protest, hvor ledelsen vil avgjøre om det er behov for en straff. Dersom flertallet mener det var tilsiktet og noe en kunne unngått vil føreren kunne bli ilagt en tidsstraff på 5, 10 eller 15 sekunder, eller bli diskvalifisert hvis forseelsen var stor nok.
a. Protesten må sendes inn innen 48 timer etter at løpet startet
b. Man kan anke beslutningen innen 24 timer etter at man ble informert, dersom man er uenig i avgjørelsen. Man må da skrive en begrunnelse for hvorfor man er uenig. Dette sendes også til protest@simracinggp.no på e-post. Et nytt og uavhengig dommerpanel vil da gjennomgå protesten på nytt.
8. SimRacing Grand Prix har mulighet til å endre reglene under sesongen dersom organisasjonen samstemt ser at det er nødvendig.
a. Dersom en regel er blitt endret skal og vil det bli opplyst i egen kanal på SimRacing GPs offisielle Discord kanal og på e-post.
9. Poengsystem for poenggivning
a. Poeng vil bli delt ut slik:
1. plass - 150 poeng21. plass - 43 poeng41. plass - 20 poeng
2. plass - 130 poeng22. plass - 41 poeng42. plass - 19 poeng
3. plass - 115 poeng23. plass - 39 poeng43. plass - 18 poeng
4. plass - 105 poeng24. plass - 37 poeng44. plass - 17 poeng
5. plass - 96 poeng25. plass - 36 poeng45. plass - 16 poeng
6. plass - 90 poeng26. plass - 35 poeng46. plass - 15 poeng
7. plass - 85 poeng27. plass - 34 poeng47. plass - 14 poeng
8. plass - 80 poeng28. plass - 33 poeng48. plass - 13 poeng
9. plass - 75 poeng29. plass - 32 poeng49. plass - 12 poeng
10. plass - 70 poeng30. plass - 31 poeng50. plass - 11 poeng
11. plass - 67 poeng31. plass - 30 poeng51. plass - 10 poeng
12. plass - 64 poeng32. plass - 29 poeng52. plass - 9 poeng
13. plass - 61 poeng33. plass - 28 poeng53. plass - 8 poeng
14. plass - 58 poeng34. plass - 27 poeng54. plass - 7 poeng
15. plass - 55 poeng35. plass - 26 poeng55. plass - 6 poeng
16. plass - 53 poeng36. plass - 25 poeng56. plass - 5 poeng
17. plass - 51 poeng37. plass - 24 poeng57. plass - 4 poeng
18. plass - 49 poeng38. plass - 23 poeng58. plass - 3 poeng
19. plass - 47 poeng39. plass - 22 poeng59. plass - 2 poeng
20. plass - 45 poeng40. plass - 21 poeng60. plass - 1 poeng
Dersom man blir diskvalifisert av dommerene vil man bli plassert nederst på resultatlisten, og vil få poeng for den endelige posisjonen. Blir man diskvalifisert av iRacing blir man værende der iRacing har plassert deg på listen.
b. De seks(6) beste løpene til hver deltaker vil være tellende. Det vil si at det dårligste resultatet for hver enkelt deltaker vil bli fjernet fra sammendraget.
c. Løp man ikke stiller opp i og dermed får 0 poeng fra vil telle som deltakerens dårligste løp.
d. Dersom man blir diskvalifisert i et løp vil løpet bli tellende for deltakeren, og ikke bli regnet som deltakerens dårligste løp uansett endelig resultat.
e. Dersom en deltaker ikke har fått noen poeng i løpet av sesongen, vil deltakerne bli sortert etter beste oppnådde resultat i løpet av sesongen.